Zave

Yksityisyyspolitiikka

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan Zave.fi henkilötietojen vastaava käsittelijä on KliimaMarket OÜ (Viron yritysrekisteritunnus EE101993980), osoite Kadaka 63, Tallinn, Viro, puh. +358 9 2316 3622 ja sähköposti info@zave.fi.


Mitä henkilötietoja käsitellään

 • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tavaran toimitusosoite
 • pankkitilinumero
 • tavaroiden ja palveluiden hintaan ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria)
 • asiakastuen tiedot.Missä tarkoituksessa henkilötietoja käsitellään

 • Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallinnoimiseksi ja tavaran toimittamiseksi.
 • Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palveluiden yhteenvetojen tekemiseksi ja asiakkaan mieltymysten analysoimiseksi.
 • Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseksi asiakkaalle.
 • Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimeä, käytetään ratkaisemaan tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyviä seikkoja (asiakastuki).
 • Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta ja muita verkkotunnisteita käytetään verkkokauppatoiminnan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkon käytön tilastojen tekemiseksi.


Oikeudellinen perusta

 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen perusteella.
 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu juridisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaisu).


Vastaanottajat, joille henkilötiedot lähetetään

 • Henkilötiedot lähetetään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallinnointia varten ja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lähetetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Mikäli kyse on kuriiriyrityksen toimittamasta tuotteesta, lähetetään sille yhteystietojen lisäksi asiakkaan osoite.
 • Jos verkkokaupan kirjanpidosta vasta palveluntarjoaja, lähetetään henkilötiedot palveluntarjoajalle kirjanpitotoimenpiteiden tekemiseksi.
 • Henkilötiedot voidaan lähettää tietoteknologiapalvelujen tarjoajille, mikäli se on tarpeen verkkokaupan toiminnan tai tietojen säilytyksen takaamiseksi.Turvallisuus ja tietoihin pääsy

 • Henkilötietoja säilytetään Saksan palvelimissa, jotka sijaitsevat EU:n jäsenvaltion tai ETA:an liittyneiden valtioiden alueella. Tietoja voidaan lähettää valtioihin, joiden tietosuojatason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn.
 • Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä ja tarjotakseen asiakastukipalvelua.
 • Verkkokauppa soveltaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknologisia turvakeinoja turvatakseen henkilötiedot vahingossa tai laittomasti tuhoutumiselta, katoamiselta, muuttumiselta tai niihin luvattomalta pääsyltä tai niiden julkaisulta.
 • Henkilötietojen lähettäminen verkkokaupan valtuutetuille työntekijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja webhotellit): henkilötietojen käsittely tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kesken solmittujen sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvollisia takaamaan henkilötietojen käsittelyssä asianmukaiset suojakeinot.Henkilötietoihin tutustuminen ja niiden korjaaminen

Henkilötietoihin voi tutustua ja niihin tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Mikäli osto on tehty ilman käyttäjätiliä, voidaan henkilötietoihin tutustua asiakastuen välityksellä.


Suostumuksen peruutus

Mikäli henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä asiakastuelle sähköpostilla.Säilytys

 • Verkkokaupan asiakastili suljettaessa henkilötiedot poistetaan, paitsi mikäli tietoja on säilytettävä kirjanpitoa varten tai kuluttajariidan ratkaisemiseksi.
 • Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvien riita-asioiden osalta säilytetään henkilötietoja vaateen suorittamiseen saakka.
 • Kirjanpidon tarvitsemia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.Poistaminen

Henkilötietojen poistamiseksi on otettava sähköpostitse yhteys asiakastukeen. Poistohakemukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja täsmennetään tietojen poistamisen ajanjakso.Siirto

Sähköpostitse esitettyyn siirtohakemukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki vahvistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirtoon sovellettavista henkilötiedoista.Suoramarkkinointi-ilmoitukset

 • Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointi-ilmoitusten lähettämiseksi, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Ellei asiakas halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, on valittava sähköpostin alareunasta vastaava viite tai otettava yhteys asiakastukeen.
 • Mikäli henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa (profilointi), on asiakkaalla oikeus esittää milloin tahansa vastaväitteitä sekä alun alkaen että edespäin tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä mm. suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekemisen suhteen ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse (tämä tieto on esitettävä selvästi ja erikseen kaikesta mahdollisesta muusta tiedosta).Riita-asioiden ratkaisu

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riita-asioiden ratkaisu tapahtuu asiakastuen välityksellä (info@zave.fi). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavirasto (Eesti Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee).