Zave

Yksityisyyspolitiikka

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan zave.fi henkilötietojen vastaava käsittelijä on Zave Energy Oy (Y-tunnus 3191220-5, osoite 1Office Finland Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 HELSINKI), puh. 09 4245 6810 ja sähköposti info@zave.fi.


Yksityisyyspoliitikan ehtoihin suostuessaan kuluttaja vahvistaa, että myyjä voi käsitellä kuluttajan henkilötietoja sopimusehtojen mukaisesti kuluttajan kanssa solmitun sopimuksen täyttämistä varten kuluttajan hakemuksen perusteella ja lähettää edellä mainitut tiedot henkilöille, joita myyjä käyttää kuluttajan kanssa solmimansa sopimuksen täyttämiseen ja joilla on myös velvollisuus taata kuluttajan henkilötietojen suoja.


Mitä henkilötietoja käsitellään

 • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tavaran toimitusosoite
 • pankkitilinumero
 • tavaroiden ja palveluiden hintaan ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria)
 • asiakastuen tiedot.Missä tarkoituksessa henkilötietoja käsitellään

 • Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallinnoimiseksi ja tavaran toimittamiseksi.
 • Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palveluiden yhteenvetojen tekemiseksi ja asiakkaan mieltymysten analysoimiseksi.
 • Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseksi asiakkaalle.
 • Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja asiakkaan nimeä, käytetään ratkaisemaan tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyviä seikkoja (asiakastuki).
 • Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta ja muita verkkotunnisteita käytetään verkkokauppatoiminnan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkon käytön tilastojen tekemiseksi.


Oikeudellinen perusta

 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen perusteella.
 • Henkilötietojen käsittely tapahtuu juridisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaisu).


Vastaanottajat, joille henkilötiedot lähetetään

 • Henkilötiedot lähetetään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallinnointia varten ja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.
 • Nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite lähetetään kuljetuspalvelun tarjoajalle.
 • Jos verkkokaupan kirjanpidosta vasta palveluntarjoaja, lähetetään henkilötiedot palveluntarjoajalle kirjanpitotoimenpiteiden tekemiseksi.
 • Henkilötiedot voidaan lähettää tietoteknologiapalvelujen tarjoajille, mikäli se on tarpeen verkkokaupan toiminnan tai tietojen säilytyksen takaamiseksi.
 • Maksun suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot lähetetään oikeutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.Turvallisuus ja tietoihin pääsy

 • Henkilötietoja säilytetään Saksan palvelimissa, jotka sijaitsevat EU:n jäsenvaltion tai ETA:an liittyneiden valtioiden alueella. Tietoja voidaan lähettää valtioihin, joiden tietosuojatason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn.
 • Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä ja tarjotakseen asiakastukipalvelua.
 • Verkkokauppa soveltaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknologisia turvakeinoja turvatakseen henkilötiedot vahingossa tai laittomasti tuhoutumiselta, katoamiselta, muuttumiselta tai niihin luvattomalta pääsyltä tai niiden julkaisulta.
 • Henkilötietojen lähettäminen verkkokaupan valtuutetuille kumppaneille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja): henkilötietojen käsittely tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kesken solmittujen sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvollisia takaamaan henkilötietojen käsittelyssä asianmukaiset suojakeinot.


Henkilötietoihin tutustuminen ja niiden korjaaminen

Henkilötietoihin voi tutustua asiakaspalvelun välityksellä (info@zave.fi).


Suostumuksen peruutus

Mikäli henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sähköpostilla osoitteessa info@zave.fi.Säilytys

 • Verkkokaupan asiakastili suljettaessa henkilötiedot poistetaan, paitsi mikäli tietoja on säilytettävä kirjanpitoa varten tai kuluttajariidan ratkaisemiseksi.
 • Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvien riita-asioiden osalta säilytetään henkilötietoja vaateen suorittamiseen saakka.
 • Kirjanpidon tarvitsemia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.Poistaminen

Henkilötietojen poistamiseksi on otettava sähköpostitse yhteys asiakastukeen. Poistohakemukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja täsmennetään tietojen poistamisen ajanjakso.Siirto

Sähköpostitse esitettyyn siirtohakemukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki vahvistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirtoon sovellettavista henkilötiedoista.Suoramarkkinointi-ilmoitukset

 • Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointi-ilmoitusten lähettämiseksi, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Ellei asiakas halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, on valittava sähköpostin alareunasta vastaava viite tai otettava yhteys asiakastukeen.
 • Mikäli henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa (profilointi), on asiakkaalla oikeus esittää milloin tahansa vastaväitteitä sekä alun alkaen että edespäin tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä mm. suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekemisen suhteen ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostitse (tämä tieto on esitettävä selvästi ja erikseen kaikesta mahdollisesta muusta tiedosta).Riita-asioiden ratkaisu

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riita-asioiden ratkaisu tapahtuu asiakastuen välityksellä (info@zave.fi).