Zave

Osto- ja myyntiehdot

KLIIIMAMARKET OÜ:N YLEISET OSTO- JA MYYNTIEHDOT


KliimaMarket OÜ ((rekisterinumero 14302584 (Suomen Y-tunnus 31284237, FI31284237), osoite Kadaka 63, Tallinna, Viro)) (jäljempänä: myyjä) on virolainen liikeyritys, joka toimii verkkokaupassa www.zave.fi (jäljempänä: verkkokauppa).


Myyjä tarjoaa verkkokaupassa erilaisia lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointilaitteita (esim. ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmastointilaitteet) ja lisävarusteita sekä niihin liittyvää asennuspalvelua. Seuraavassa esitettyjä yleisiä osto- ja myyntiehtoja (jäljempänä: myyntiehdot) sovelletaan jokaisen ostajan (jäljempänä: ostaja) ostoon verkkokaupassa sillä edellytyksellä, että myyjän ja ostajan välillä ei ole sovittu kirjallista erityissopimusta.


Ostaja voi myyntiehtojen tarkoituksessa olla kuka tahansa juridinen tai luonnollinen henkilö. Mikäli ostaja on luonnollinen henkilö joka ostaa tuotteita myyntiehtojen perusteella eikä toimi liity itsenäiseen liiketoiminnan harjoittamiseen, katsotaan ostaja kuluttajaksi voimassa olevien kuluttajiin liittyvän lainsäädännön mukaisesti (jäljempänä: kuluttaja).1. TILAUSEHDOT

1.1. Ostaja tilaa tuotteet esittämällä myyjälle verkkokaupassa tilauksen, johon merkitsee nimensä, tuotteiden määrän ja toimitustavan, asentamisen ja muut kyseiseen tilaukseen liittyvät tiedot. Myyntiehdoissa viitataan myös verkkokaupan kautta tarjottavaan asennuspalveluun tuotteena, ellei toisin ole mainittu.


1.2. Myyntiehdoissa sovittujen velvoitteiden ottamiseksi on ostajan oltava vähintään 18 vuotta vanha ja oikeustoimikelpoinen. Mikäli henkilö toimii juridisen henkilön nimissä, on juridisen henkilön oltava statukseltaan korrekti ja täysin oikeuskelpoinen. Juridisen henkilön nimissä toimiva edustaja vahvistaa, että hänellä on täydet valtuudet ottaa juridiselle henkilölle näissä myyntiehdoissa sovitut velvollisuudet.


1.3. Tutustuessaan verkkokaupassa myyntiehtoihin ja painaessaan kohtaa ”Olen lukenut ehdot ja hyväksyn ne” ostaja vahvistaa suostumuksensa kyseisen tilauksen perusteella tehtyyn ostoon liittyviin myyntiehtoihin. Sopimus astuu voimaan maksettavan summan saavuttua verkkokaupan pankkitilille.


1.4. Ostaja suostuu siihen, että nämä myyntiehdot sisältävä myyntisopimus solmitaan sähköisesti. Myyjä valtuuttaa ostajan tallentamaan tilauksen ja myyntiehtojen sisällön ja tekemään niistä kopion.


1.5. Painaessaan kohtaa ”Olen lukenut ehdot ja hyväksyn ne” ja suorittaessaan oston ostaja vahvistaa, että hän on perehtynyt kaikkiin verkkokaupasta tilattuihin tuotteisiin liittyviin tietoihin, myös sentyyppisten tuotteiden tyypillisiin perustietoihin, jotka ovat tarpeen tietoisen ostopäätöksen tekemiseen. Mikäli ostaja tarvitsee lisätietoja tai apua (esim. konsultaatiota asentamiseen, muiden laitteiden yhdistämiseen, joidenkin toimintojen aktivoimiseen tms.), ostaja voi ottaa yhteyttä myyjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@zave.fi, soittamalla puh. +358 50 311 2381 tai ottamalla yhteyttä häneen verkkokaupan verkkoperusteisen asiakaspalvelun kautta.


1.6. Myyjä ilmoittaa ostajalle tilauksen vahvistamisesta tai sen peruuttamisesta kohtuullisen ajan kuluessa sähköpostitse. Kun myyjä on lähettänyt vahvistuksen, on ostajalla velvollisuus suorittaa tilatuista tuotteista maksu myyntiehtojen osan 6 mukaisesti. Myyjä ei toimita tuotteita ennen tilauksen koko maksun saapumista paitsi siinä tapauksessa, että asiasta on sovittu toisin. Ellei myyjä ole suorittanut koko maksua viiden (5) päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta, katsotaan tilaus peruutetuksi ilman mitään jatkovelvoitteita.


1.7. Tilauksesta tehdyn maksun saamisen jälkeen myyjä vahvistaa sen sähköpostitse ja esittää samalla tuotteiden erittelyn ja niiden toimitusehdot.


1.8. Kuluttaja antaa näihin myyntiehtoihin suostuessaan myyjälle suostumuksen henkilötietojensa säilyttämiseen ja käsittelyyn henkilötietosuojalain tai minkä tahansa sellaisen säädöksen mukaisesti, jossa suojataan henkilön koskemattomuutta EU:n, ETA:n tai muussa maassa. Kuluttaja vahvistaa, että myyjä voi käsitellä kuluttajan henkilötietoja sopimusehtojen mukaisesti kuluttajan kanssa solmitun sopimuksen täyttämistä varten kuluttajan hakemuksen perusteella ja lähettää edellä mainitut tiedot henkilöille, joita myyjä käyttää kuluttajan kanssa solmimansa sopimuksen täyttämiseen ja joilla on myös velvollisuus taata kuluttajan henkilötietojen suoja.2. TUOTTEIDEN KORVAAMINEN

2.1. Myyjä pidättää itsellään oikeudet muuttaa ostajan tilausta olemassa olevien varastojen tai muiden objektiivisten syiden perusteella. Myyjä ilmoittaa ostajalle kaikista tällaisista muutoksista ennen tuotteen luovuttamista. Ostajalla on velvollisuus vahvistaa muutokset tai kieltäytyä niistä sähköpostitse kahden (2) työpäivän kuluessa myyjältä ilmoituksen saatuaan. Ellei ostaja noudata tätä velvollisuuttaan, on myyjällä oikeus purkaa sopimus ja olla täyttämättä esitettyä tilausta, ja hän on vapautettu kaikesta siihen liittyvästä vastuusta.3. TUOTTEIDEN HINNAT

3.1. Hinnat on esitetty verkkokaupassa esillä olevien tuotteiden myyntitarjouksissa. Myyjä pidättää oikeudet muuttaa tuotteiden hintoja, mikäli vaihtokurssit, pankkimaksut tai materiaali- tai työvoimakustannukset muuttuvat, sekä myös hallituksen toiminnan tai muiden myyjästä riippumattomien tapahtumien johdosta. Mikä tahansa hinnan muutos ei vaikuta niiden tuotteiden hintoihin, joiden tilauksen myyjä on hyväksynyt ja joista on jo maksettu.


3.2. Tuotteiden myyntitarjouksissa esitetyt hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron ALV 24% (ALV numero FI31284237)


3.3. Ellei tarjouksessa ole toisin merkitty, hinnat eivät sisällä tuotteiden toimitukseen, lastin purkamiseen, tuotteen asentamiseen tai varastoimiseen liittyviä kustannuksia eivätkä leimaveroja, veroja tai muita maksuja, joista vastaa ostaja.


3.4. Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa kauppa ja vaatia ostajalta takaisin tuote, mikäli tuotteen hinta verkkokaupassa on erehdyksessä merkitty olennaisesti tuotteen markkinahintaa alemmaksi.4. TOIMITUSEHDOT

4.1. Oletusarvoisesti zave.fi -verkkokaupassa myytävät tuotteet toimitetaan vain Suomen tasavallan alueelle EU:n lakien mukaisesti. Toimitusaika on 3-6 työpäivää. Toimitus ulkomailla tapahtuu vain erityisellä sopimuksella asiakkaan kanssa.


4.2. Mikäli ostaja haluaa nopeuttaa toimitusta, maksaa ostaja nopeutettuun toimitukseen liittyvät kulut (pikalähetyspalvelu ja muut palvelut). Muussa tapauksessa vastaa toimituskuluista se osapuoli, jolle on verkkokaupassa sovittu kyseisen maksun suorittamisen velvollisuus. Mikäli toimituskuluista vastaa ostaja, on kustannuksen hinta merkitty myös tuotteiden tilaukseen.


4.3. Myyjä päättää yksin, millä tavalla tuotteet on helpointa toimittaa paikalle.


4.4. Kun tuotteet ovat valmiita toimitukseen, lähettää myyjä ostajalle kirjallisen ilmoituksen (sähköpostilla tai SMS:llä), jossa kertoo tuotteiden oletetun toimitusajan. Myyjällä on velvollisuus toimittaa tuotteet kohtuullisen ajan (3-6 työpäivää) kuluessa oletetun toimitusajan ilmoittamisesta ostajalle ja ostaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet välittömästi.


4.5. Tuotteiden vahingossa katoamisen ja/tai vahingoittumisen riski ja muu siihen liittyvä riski siirtyy ostajalle tuotteiden hallinnan luovuttamisen hetkestä lähtien toimituskohteessa. Ellei myyjä pysty ostajasta johtuvista syistä luovuttamaan tuotteita, siirtyy tuotteiden vahingossa katoamisen ja/tai vahingoittumisen riski ostajalle sillä hetkellä, kun myyjä on vaatimusten mukaisesti täyttänyt tuotteiden ostajalle toimittamisen velvollisuuden.


4.6. Ostaja on velvollinen tarkastamaan perusteellisesti tuotteet ne saatuaan ja vakuuttumaan siitä, että kaikki sen osat ovat ehjiä ja vastaavat tilausta. Ostaja kirjaa välittömästi lähetyksen saatuaan kirjallisesti (läheteasiakirjaan) kaikki virheet, jotka viittaavat tuotteen vahingoittumiseen toimituksen aikana, ja myös muut nähtävät poikkeamat, jotka ostaja havaitsee tai hänen pitäisi havaita tuotteen saatuaan, ja ilmoittaa niistä välittömästi myyjälle. Muiden virheiden tai poikkeamien osalta on ostajalla oikeus esittää vaatimuksia vain siinä tapauksessa, että vaatimukset on esitetty myyjälle kirjallisena (sähköpostitse) neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli ostaja rikkoo kohdan 4.6. mitä tahansa kohtaa, on myyjällä oikeus kieltäytyä hyväksymästä ostajan vaatimuksia tuotteisiin tai niiden toimitukseen liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä täsmentää, että tätä kohtaa ei sovelleta kuluttajiin.


4.7. Ostajan tilaamat tuotteet eivät ole palautettavissa, korvattavissa tai vaihdettavissa, mutta tämä ei koske kohdassa 10 säädettyä.


4.8. Ellei tilattuja tuotteita voida toimittaa tuotteiden loppumisen vuoksi tai jostain muusta syystä, ilmoitetaan siitä ostajalle mahdollisimman pian, ja maksettu raha (mm. tuotteen toimituskulut) palautetaan välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.5. OSTAJAN KIELTÄYTYMINEN TUOTTEEN VASTAANOTTAMISESTA


5.1. Ellei ostaja ota vastaan toimitettua tavaraa myyjän määräämänä aikana, ostaja vastaa kaikista toimituskustannuksista (mm. toimitettujen tuotteiden odottamattomista varastokuluista).


5.2. Mikäli ostaja viivyttelee tuotteiden vastaanotossa yli neljätoista (14) päivää alkaen siitä, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle tuotteiden saapumisesta, on myyjällä täysin tai osittain oikeus purkaa sopimuksen kyseinen osa (myös tilaus) lähettämällä ostajalle siitä ilmoitus ja vaatimalla sen vahingon korvaamista, joka myyjälle on aiheutunut ostajan rikkoessa sopimusehtoja mm. tämän jättäessä vastaanottamatta lähetystä.
6. MAKSUEHDOT

6.1. Tilatuista tuotteista maksetaan ennakkoon ostajan valitsemasta maksutavasta riippumatta. Laskutus tapahtuu euroissa.


6.2 Ostajan on valittava sopiva maksutapa tilatuista tuotteista maksamiseksi. Ostajalle tarjotaan seuraavia maksutapoja:


6.2.1 Klarna. Maksa Klarnalla


  • Maksa nyt (korttitapahtumat, pankkisiirrot, Klarna Direct)
  • Maksa myöhemmin (lasku 14 päivän luottokaudella)
  • Leikkaa se palasiksi (kiinteät eräsuunnitelmat 3-36 kuukautta tilauksen määrästä riippuen. Joustavat maksusuunnitelmat, joissa asiakkaat voivat valita kuinka paljon he haluavat maksaa ja kuinka kauan).


Lisätietoja Klarnan käyttöehdoista: https://www.klarna.com/fi/ehdot/


6.2.2. pankkisiirto .Yhtiönne on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Yhtiönne lähettää maksun suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot oikeutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.


6.2.3. PayPal


6.2.4. luottokortti


6.2.5. maksu laskun perusteella, klikkaamalla tilaus vahvistettaessa kohtaa ”Maksa laskulla”. Tämän jälkeen lähetetään tilauksesta tehty lasku ostajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Ostaja on velvollinen maksamaan tuotteista viiden (5) päivän kuluessa laskun saamisesta laskussa osoitetulle pankkitilille


6.2.6 osamaksulla maksettaessa on klikattava tilaus vahvistettaessa painiketta ”TF Pank-osamaksu”, minkä jälkeen ostaja ohjataan kyseistä osamaksupalvelua tarjoavan kolmannen henkilön luo anomaan ko. palvelua ja solmimaan osamaksusopimusta.


6.3. Epäselvyyksien välttämiseksi on aiheellista täsmentää, että myyjän velvollisuus toimittaa tilatut tuotteet ei astu voimaan ennen kuin myyjä on vastaanottanut tuotteiden koko maksun. Tätä sovelletaan myös siinä tapauksessa, että ostaja käyttää alakohdissa 6.2.4. ja 6.2.5 mainittuja maksutapoja.


6.4. Myyjä vastaa kaikista maksun suorittamiseen liittyvistä kuluista (esim. pankkisiirron, luottokortin tai PayPal-palvelun kulut). Maksu katsotaan suoritetuksi, kun tuotteista suoritettu maksu saapuu myyjän pankkitilille.


6.5. Ostajalla ei ole oikeutta keskeyttää maksujen suoritusta millään tavalla myyjän vastuuseen liittyvistä seikoista johtuen, eikä suorittaa tasauslaskentaa mihin tahansa myyjän vastuuseen liittyen, tai vähentää hintaa yksipuolisesti.
7. OMISTUSOIKEUS

7.1. Tuotteiden omistusoikeus siirretään ostajalle, kun tuotteiden hinta ja kaikki siihen liittyvät maksut on täydellisesti maksettu myyjälle.


7.2. Ennen omistusoikeuden siirtymistä ei ostajalla ole oikeutta antaa myyjän tuotteisiin liittyviä lupauksia tai pantata niitä, ja tällaiset lupaukset tai panttaamiset eivät sido myyjää.
8. TAKUU

8.1. Myyjä antaa ostetuille tuotteille vain EU:ssa voimassa olevan takuun (direktiivi 1999/44/EY) säädetyillä ehdoilla.


8.2. Sellaisiin tuotteisiin ja materiaaleihin liittyvää takuuta, joka ei ole aiheutunut tavanomaisesta kulumisesta tai ostajan tekemättä jättämisestä, on mahdollista anoa vain seuraavissa tapauksissa:


8.2.1. Rajoitettu takuu on Suomessa voimassa kaikille tuotteille, jotka on ostettu myyjältä ilman asennuspalvelua, mutta jotka on asentanut sertifioinut asentaja, jolla on fluorattujen kasvihuonekaasujen sisältävien paikallisten jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden sekä lämpöpumppujen käsittelylupa ja vähintään II asteen kylmämekaanikon ammattitodistus. Rajoitettu takuu on voimassa myös verkkokaupasta ostetuille varaosille ja lisävarusteille. Rajoitetun takuun käyttämiseksi on ostajan esitettävä myyjälle neljän (4) kuukauden kuluessa tuotteiden ostamisesta myyjän hyväksymän asentajan allekirjoittama asennustodistus ja asennuksen maksamisen todistava maksamismääräys sähköpostitse osoitteeseen info@zave.fi. Takuutapauksessa on ostaja velvollinen ilmoittamaan myyjälle virheestä takuuajan aikana ja esittämään virheen riittävän täsmällisen kuvauksen. Rajoitetun takuun tapauksessa käsittää myyjän takuuvelvollisuus vain virheellisten tuotteiden, varaosien tai tarvikkeiden vaihdon sekä uuden/uusien tuotteen/tuotteiden toimittamisen ostajalle. Takuu ei käsitä mitään muita kustannuksia (esim. virheiden määrittelyn aiheuttamia kuluja, kuljetuskustannuksia, korjauskuluja, asennusta tms.). Lisärajoituksena kattaa rajoitettu takuu enintään kaksi (2) takuutapausta (eli kahta virhettä koskevaa tapausta) jokaista tehtyä ostoa kohtaan, eikä ostajalla ole myyjää kohtaan täydentäviä oikeuksia takuuseen sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut toisen takuutapauksen jälkeen uuden tuotteen osan, joka korvaa virheellisen tuotteen vahingoittuneen osan. 


8.3. Takuuaika on 12 (kaksitoista) kuukautta tuotteiden toimituksesta ostajalle. Takuuaika kuluttajaostojen osalta on 24 (kaksikymmentäneljä) kuukautta toimituspäivästä lukien.


8.4. Takuu on voimassa ainoastaan, kun:


8.4.1. tuotteet on asennettu myyjän taholta tai myyjän hyväksymän asentajan taholta (ostajan velvollisuus on todistaa tämä kyseisen palveluntarjoajan allekirjoittamalla asennuspöytäkirjalla ja palvelujen tarjoamisen todistavalla maksamismääräyksellä)


8.4.2. tuotteet on asennettu valmistajan tehtaan asennusohjeiden mukaisesti. Kaikki asennusohjeet ovat vapaasti saatavana lähettämällä niistä pyyntö osoitteeseen info@zave.fi


8.4.3. tuotetta on huollettu säännöllisesti ennen virheen ilmenemistä


8.4.4. tuotetta on käytetty myyjän ohjeiden ja käyttöohjeiden mukaisesti


8.4.5. virhe ei johdu tavanomaisesta kulumisesta


8.4.6. virhe ei johdu ostajan tai kenenkään kolmannen henkilön tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta.


8.5. Ostajalla on oikeus puutteiden ilmetessä kääntyä viimeistään kahden kuukauden kuluessa verkkokaupan puoleen käyttämällä yhteystietoa: info@zave.fi. Kohdassa 8 säädettyjä velvoitteita rikottaessa on myyjällä oikeus kieltäytyä takuun myöntämisestä ja katsoa takuu mitättömäksi.


8.6. Kaikki virheelliset tuotteet ja/tai niiden komponentit muuttuvat niiden vaihtamisen jälkeen myyjän omaisuudeksi, joten ne on välittömästi palautettava myyjälle.


8.7. Myyjällä ei ole voimassa olevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa vastuuta ostajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.


8.8. Mikäli ostaja on selvästi valinnut verkkokaupan tarjoamasta kaikkein edullisimmasta tavanomaisesta toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, ei verkkokaupan tarvitse palauttaa hänelle kustannusta, joka ylittää tavanomaisen toimitustavan kulun.


8.9. Tuotteille tarjottava tukkumyyjän tai valmistajan takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:


– Force majeure (ylivoimainen este). Luonnonilmiöiden aiheuttamat rikkeet

– Epätarkoituksenmukainen käyttö

– Tuotteiden ja komponenttien luonnollinen kuluminen

– Asentaminen, jonka on suorittanut henkilö tai yritys, jolla ei ole vaadittavaa pätevyyttä, tai asennus on tehty tämän vastuulla

– Tuotteen korjaus, huolto tai täydentäminen, jonka on suorittanut henkilö, jolla ei ole siihen vaadittua pätevyyttä, tai se on tehtyä hänen vastuullaan

– Huolimaton tai varomaton tuotteen käyttö

– Tuotteen alkuperää (sarjanumeroa) ei voida vahvistaa

– Virran vaihteluista johtuvat rikkeet.9. YLIVOIMAINEN ESTE

9.1. Myyjällä on oikeus mitätöidä tilaus tai olla kantamatta vastuuta sopimusvelvoitteidensa täydellisestä tai osittaisesta täyttämättä jättämisestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä, esim. tulipalosta, tulvasta, maanjäristyksestä, sodasta, lakosta, lainsäädännön muutoksesta, tuotteiden valmistajan tai kuljettajan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä tai mistä tahansa muista seikoista, joihin myyjä ei voi vaikuttaa ja joita myyjä ei voinut tätä sopimusta solmittaessa aavistaa, sillä edellytyksellä, ettei myyjä voinut välttää tällaista seikkaa eikä sen seurauksia, ja näillä seikoilla on suora vaikutus tämän sopimuksen täyttämiseen. Tässä tapauksessa hänen sopimusvelvoitteidensa täyttämisen määräaika pidentyy kyseisten seikkojen esiintymisen ajan verran.


9.2. Ylivoimaisen esteen esiintyessä on myyjä velvollinen välittömästi, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua ilmoittamaan ostajalle tällaisista seikoista ja niiden oletettavasta kestosta.
10. KULUTTAJAN PERUUTUSOIKEUS

10.1. Kohdassa 10 säädetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat ainoastaan kuluttajaa.


10.2. Kuluttajalla on oikeus syytä mainitsematta palauttaa tilatut tuotteet myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajalla on velvollisuus noudattaa 14 päivän peruutusoikeuden aikana kaikkia tuotteiden käyttöön sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa.


10.3. Tässä osassa säädettyä peruutusoikeutta käyttäessään on kuluttaja velvollinen peruuttamaan osapuolten välillä solmitun sopimuksen esittämällä myyjälle kirjallisen peruutushakemuksen. Hakemuksen voi lähettää myyjälle osoitteeseen info@zave.fi.


10.4. Kuluttajan peruuttamishakemus katsotaan päteväksi, kun myyjä saa sen neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteiden toimittamisesta. Myyjä ilmoittaa kuluttajalle hakemuksen vastaanottamisesta välittömästi sähköpostilla.


10.5. Tilaus peruutettaessa on kuluttaja velvollinen palauttamaan tuotteet myyjälle samassa kunnossa, kun hän ne sai, välittömästi, tai kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutushakemuksen esittämisestä. Ellei kuluttaja palauta tuotteita myyjän määräämään päivään mennessä, katsotaan tuotteiden palautusoikeus päättyneeksi.


10.6. Myyjä on velvollinen palauttamaan kaikki kuluttajan ostamista tuotteista (mukaan lukien kuljetuskustannukset) maksamat maksut neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutushakemuksen saamisesta. Myyjä suorittaa tässä kohdassa mainitun maksun palautuksen samalla maksutavalla, kuin mitä kuluttaja käytti maksun tekemiseen.


10.7. Edellistä kohtaa rajoittamatta on myyjällä oikeus kieltäytyä takaisinmaksun tekemisestä siihen saakka, kun kuluttaja on palauttanut tilatut tuotteet myyjälle tai esittänyt sen vahvistavan todistuksen.


10.8. Kuluttaja maksaa kaikki välittömät kustannukset (myös mm. lähetyskulut), jotka liittyvät kuluttajalle näiden myyntiehtojen mukaisesti toimitettujen tuotteiden palauttamiseen.


10.9. Tuotteen palauttamiseksi on esitettävä tuotteen oston peruuttamisen hakemus lähettämällä sen sähköpostiosoitteeseen info@zave.fi viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen saamisesta.


10.10. Mikäli tilaus peruutetaan osittain, on tilauksesta maksettu postikulu palautettava suhteessa palautettujen tuotteiden määrään.


10.11. Jos tuotetta on käytetty muussa tarkoituksessa kuin on tarpeen tuotteen kunnon, ominaisuuksien ja toimimisen tarkistamiseksi tai jos tuotteessa on käytön tai kulumisen merkkejä, on verkkokaupalla oikeus alentaa palautettavaa maksua tuotteen arvon alenemisen verran.11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITA-ASIOIDEN RATKAISU

11.1. Ostajan ja myyjän välisiin suhteisiin sovelletaan Virossa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Osapuolten näissä myyntiehdoissa säädettyihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa sopimusta (CISG) ja osapuolet sulkevat selvästi pois CISG:in soveltamisen näissä myyntiehdoissa.


11.2. Osapuolet tekevät kaikkensa ratkaistakseen näihin myyntiehtoihin perustuvat tai niiden täyttämiseen vaikuttavat riita-asiat, ristiriidat ja vaatimukset neuvotteluteitse.


11.3. Elleivät osapuolet pääse sopimukseen neuvotteluteitse, ratkaistaan kaikki tähän myyntisopimukseen tai sopimuksen rikkomiseen, lopettamiseen tai voimassaoloon liittyvät tai niistä johtuvat riita-asiat, ristiriidat ja vaateet Harjun käräjäoikeudessa Virossa. Mikäli ostaja luetaan kuluttajaksi, esitetään kanne ratkaisua varten vastaajan asuinpaikan mukaiselle toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai kuluttajan harkinnan mukaan hänen asuinmaansa toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai mille tahansa muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on perustettu lainsäädännön mukaisesti kuluttajariitojen ratkaisemiseksi (mm. Euroopan verkkoperusteinen riita-asioiden ratkaisun perusta, jota voi käyttää riita-asioiden ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella: http://ec.europa.eu/odr). Kuluttajariitojen lautakunta: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine
24.09.2020