Zave

Osto- ja myyntiehdot

ZAVE ENERGY OY:N YLEISET OSTO- JA MYYNTIEHDOT


Zave Energy Oy (Y-tunnus 3191220-5, FI31912205), 1Office Finland Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki) (jäljempänä: myyjä) toimii verkkokauppana osoitteessa www.zave.fi (jäljempänä: verkkokauppa).


Myyjä tarjoaa verkkokaupassa erilaisia lämmitys- ja ilmastointilaitteita (esim. ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmastointilaitteet) ja lisävarusteita sekä niihin liittyvää asennuspalvelua. Seuraavassa esitettyjä yleisiä osto- ja myyntiehtoja (jäljempänä: myyntiehdot) sovelletaan jokaisen ostajan (jäljempänä: ostaja) ostoon verkkokaupassa sillä edellytyksellä, että myyjän ja ostajan välillä ei ole sovittu kirjallista erityissopimusta.


Ostaja voi myyntiehtojen tarkoituksessa olla kuka tahansa juridinen tai luonnollinen henkilö. Mikäli ostaja on luonnollinen henkilö, joka ostaa tuotteita myyntiehtojen perusteella eikä toiminta liity itsenäiseen liiketoiminnan harjoittamiseen, katsotaan ostaja kuluttajaksi voimassa olevien kuluttajiin liittyvän lainsäädännön mukaisesti (jäljempänä: kuluttaja).1. TILAUSEHDOT

1.1. Ostaja tilaa tuotteet esittämällä myyjälle verkkokaupassa tilauksen, johon merkitsee nimensä, tuotteiden määrän, asentamisen ja muut kyseiseen tilaukseen liittyvät tiedot. Myyntiehdoissa viitataan myös verkkokaupan kautta tarjottavaan asennuspalveluun tuotteena, ellei toisin ole mainittu.


1.2. Myyntiehdoissa sovittujen velvoitteiden ottamiseksi on ostajan oltava vähintään 18 vuotta vanha ja oikeustoimikelpoinen. Mikäli henkilö toimii juridisen henkilön nimissä, on juridisen henkilön oltava statukseltaan korrekti ja täysin oikeuskelpoinen. Juridisen henkilön nimissä toimiva edustaja vahvistaa, että hänellä on täydet valtuudet ottaa juridiselle henkilölle näissä myyntiehdoissa sovitut velvollisuudet.


1.3. Tutustuessaan verkkokaupassa myyntiehtoihin ja painaessaan kohtaa ”Hyväksyn osto-ja-myyntiehdot” ostaja vahvistaa suostumuksensa kyseisen tilauksen perusteella tehtyyn ostoon liittyviin myyntiehtoihin. Sopimus astuu voimaan maksettavan summan saavuttua verkkokaupan pankkitilille.


1.4. Ostaja suostuu siihen, että nämä myyntiehdot sisältävä myyntisopimus solmitaan sähköisesti. 


1.5. Painaessaan kohtaa ”Hyväksyn osto-ja-myyntiehdot” ja suorittaessaan oston ostaja vahvistaa, että hän on perehtynyt kaikkiin verkkokaupasta tilattuihin tuotteisiin liittyviin tietoihin, jotka ovat tarpeen tietoisen ostopäätöksen tekemiseen. Mikäli ostaja tarvitsee lisätietoja tai apua (esim. konsultaatiota asentamiseen, muiden laitteiden yhdistämiseen, joidenkin toimintojen aktivoimiseen tms.), ostaja voi ottaa yhteyttä myyjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@zave.fi, soittamalla numeroon 010 508 2160 tai ottamalla yhteyttä häneen verkkokaupan verkkoperusteisen asiakaspalvelun kautta.


1.6. Myyjä ilmoittaa ostajalle tilauksen vahvistamisesta tai sen peruuttamisesta kohtuullisen ajan kuluessa sähköpostitse. Myyjä ei toimita tuotteita ennen tilauksen koko maksun saapumista paitsi siinä tapauksessa, että asiasta on sovittu toisin.


1.7. Tilauksesta tehdyn maksun saamisen jälkeen myyjä vahvistaa tilauksen sähköpostitse ja esittää samalla tilattujen tuotteiden erittelyn sekä niiden arvioidun toimitusajan.2. TUOTTEIDEN KORVAAMINEN

2.1. Myyjä pidättää itsellään oikeudet muuttaa ostajan tilausta olemassa olevien varastojen tai muiden objektiivisten syiden perusteella. Myyjä ilmoittaa ostajalle kaikista tällaisista muutoksista ennen tuotteen luovuttamista. Ostajalla on velvollisuus vahvistaa muutokset tai kieltäytyä niistä sähköpostitse viiden (5) työpäivän kuluessa myyjältä ilmoituksen saatuaan. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus ja olla täyttämättä esitettyä tilausta ja hän on vapautettu kaikesta siihen liittyvästä vastuusta, jos ostaja ei ole vahvistanut muutoksia tai kieltäytynyt niistä yllä mainitun ajan sisällä.3. TUOTTEIDEN HINNAT

3.1. Hinnat on esitetty verkkokaupassa esillä olevien tuotteiden myyntitarjouksissa. Myyjä pidättää oikeudet muuttaa tuotteiden hintoja. Mikä tahansa hinnan muutos ei vaikuta niiden tuotteiden hintoihin, joiden tilauksen myyjä on hyväksynyt ja joista on jo maksettu.


3.2. Tuotteiden myyntitarjouksissa esitetyt hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron ALV 24% (ALV-numero FI31912205).


3.3. Ellei tarjouksessa ole toisin merkitty, hinnat eivät sisällä tuotteiden toimitukseen, lastin purkamiseen, tuotteen asentamiseen tai varastoimiseen liittyviä kustannuksia eivätkä leimaveroja, veroja tai muita maksuja, joista vastaa ostaja.4. TOIMITUSEHDOT

4.1. Oletusarvoisesti zave.fi -verkkokaupassa myytävät tuotteet toimitetaan vain Suomen tasavallan alueelle EU:n lakien mukaisesti. Toimitusaika on 3-6 työpäivää. Toimitus ulkomailla tapahtuu vain erityisellä sopimuksella asiakkaan kanssa.


4.2. Toimituskuluista vastaa se osapuoli, jolle on verkkokaupassa sovittu kyseisen maksun suorittamisen velvollisuus. Mikäli toimituskuluista vastaa ostaja, on kustannuksen hinta merkitty myös tuotteiden tilaukseen.


4.3. Verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimitus tapahtuu kuljetusyhtiöiden kautta. Yhteistyökumppanimme kuljetuksessa ovat mm. Dachser Suomi, PostNord, Kaukokiito.


4.4. Kun tuotteet ovat valmiita toimitukseen, lähettää myyjä ostajalle kirjallisen ilmoituksen sähköpostilla, jossa kertoo tuotteiden oletetun toimitusajan. Myyjällä on velvollisuus toimittaa tuotteet kohtuullisen ajan (3-6 työpäivää) kuluessa oletetun toimitusajan ilmoittamisesta ostajalle ja ostaja on velvollinen vastaanottamaan tuotteet sovittuun aikaan.


4.5. Tuotteiden vahingossa katoamisen ja/tai vahingoittumisen riski ja muu siihen liittyvä riski siirtyy ostajalle tuotteiden hallinnan luovuttamisen hetkestä lähtien toimituskohteessa. Ellei myyjä pysty ostajasta johtuvista syistä luovuttamaan tuotteita, siirtyy tuotteiden vahingossa katoamisen ja/tai vahingoittumisen riski ostajalle sillä hetkellä, kun myyjä on vaatimusten mukaisesti täyttänyt tuotteiden ostajalle toimittamisen velvollisuuden.


4.6. Ostaja on velvollinen tarkastamaan perusteellisesti tuotteet ne saatuaan ja vakuuttumaan siitä, että kaikki sen osat ovat ehjiä ja vastaavat tilausta. Ostaja kirjaa välittömästi lähetyksen saatuaan kirjallisesti (läheteasiakirjaan) kaikki virheet, jotka viittaavat tuotteen vahingoittumiseen toimituksen aikana, ja myös muut nähtävät poikkeamat, jotka ostaja havaitsee tai hänen pitäisi havaita tuotteen saatuaan, ja ilmoittaa niistä välittömästi myyjälle. Muiden virheiden tai poikkeamien osalta on ostajalla oikeus esittää vaatimuksia vain siinä tapauksessa, että vaatimukset on esitetty myyjälle kirjallisena (sähköpostitse) neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli ostaja rikkoo kohdan 4.6. mitä tahansa kohtaa, on myyjällä oikeus kieltäytyä hyväksymästä ostajan vaatimuksia tuotteisiin tai niiden toimitukseen liittyen.


4.7. Ostajan tilaamat tuotteet eivät ole palautettavissa, korvattavissa tai vaihdettavissa, mutta tämä ei koske kohdassa 10 säädettyä.


4.8. Ellei tilattuja tuotteita voida toimittaa tuotteiden loppumisen vuoksi tai jostain muusta syystä, ilmoitetaan siitä ostajalle mahdollisimman pian, ja maksettu raha (mm. tuotteen toimituskulut) palautetaan välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.5. OSTAJAN KIELTÄYTYMINEN TUOTTEEN VASTAANOTTAMISESTA


5.1. Ellei ostaja ota vastaan toimitettua tavaraa kuljetusyhtiön kanssa sovittuna aikana, ostaja vastaa kaikista mahdollisesti lisääntyvistä toimituskustannuksista.


5.2. Mikäli ostaja viivyttelee tuotteiden vastaanotossa yli neljätoista (14) päivää alkaen siitä, kun ostaja ja kuljetusyhtiö ovat sopineet toimitusajasta, on myyjällä oikeus purkaa sopimuksen kyseinen osa (myös tilaus) lähettämällä ostajalle siitä ilmoitus ja vaatimalla sen vahingon korvaamista, joka myyjälle on aiheutunut ostajan rikkoessa sopimusehtoja mm. tämän jättäessä vastaanottamatta lähetystä.6. MAKSUEHDOT

6.1. Verkkokaupasta tilatuista tuotteista maksetaan ennakkoon (joko suoraan myyjälle tai luottopalvelun tarjoajan välityksellä), laskutus tapahtuu euroissa.


6.2 Ostajan on valittava sopiva maksutapa tilatuista tuotteista maksamiseksi. Ostajalle tarjotaan seuraavia maksutapoja.


6.2.1 Klarna


  • Maksa nyt (korttitapahtumat, pankkisiirrot, Klarna Direct)
  • Maksa myöhemmin (lasku 30 päivän luottokaudella)
  • "Leikkaa se palasiksi". Kiinteät eräsuunnitelmat 3-36 kuukautta tilauksen summasta riippuen. Joustavat maksusuunnitelmat, joissa asiakkaat voivat valita kuinka paljon ja millaisella aikataululla he haluavat maksaa.


Lisätietoja Klarnan käyttöehdoista: https://www.klarna.com/fi/ehdot/


6.2.2. pankkilinkit. Yhtiömme on vastuussa henkilötietojen käsittelystä ja lähettää maksun suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot oikeutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS. Pankkilinkkien kautta voi maksaa seuraavista pankeista: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästöpankki, OP, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki.


6.2.3. luottokortti


6.2.4. ennakkomaksu laskun perusteella suoraan myyjälle, klikkaamalla tilausta vahvistettaessa kohtaa ”Maksa laskulla”. Tämän jälkeen lähetetään lasku ostajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Ostaja on velvollinen maksamaan tuotteista viiden (5) työpäivän kuluessa laskun saamisesta laskussa osoitetulle pankkitilille tai sopimaan maksupäivästä erikseen.


6.2.5 osamaksulla tai myöhemmin maksettaessa on klikattava tilausta vahvistettaessa painiketta ”Klarna”, minkä jälkeen ostaja ohjataan kyseistä luottopalvelua tarjoavan kolmannen henkilön luo anomaan ko. palvelua ja solmimaan luottosopimusta.


6.2.6 Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, 

y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com


6.3. Myyjän velvollisuus toimittaa tilatut tuotteet ei astu voimaan ennen, kuin myyjä on vastaanottanut tuotteiden koko maksun. Tätä sovelletaan myös siinä tapauksessa, että ostaja käyttää alakohdissa 6.2.4. ja 6.2.5 mainittuja maksutapoja.


6.4. Myyjä vastaa kaikista maksun suorittamiseen liittyvistä kuluista (esim. pankkisiirron tai luottokortin kulut). Maksu katsotaan suoritetuksi, kun tuotteista suoritettu maksu saapuu myyjän pankkitilille.


6.5. Ostajalla ei ole oikeutta keskeyttää maksujen suoritusta millään tavalla myyjän vastuuseen liittyvistä seikoista johtuen, eikä suorittaa tasauslaskentaa mihin tahansa myyjän vastuuseen liittyen, tai vähentää hintaa yksipuolisesti.7. OMISTUSOIKEUS

7.1. Tuotteiden omistusoikeus siirretään ostajalle, kun tuotteiden hinta ja kaikki siihen liittyvät maksut on kokonaan maksettu myyjälle.


7.2. Ennen omistusoikeuden siirtymistä ei ostajalla ole oikeutta antaa myyjän tuotteisiin liittyviä lupauksia tai pantata niitä, ja tällaiset lupaukset tai panttaamiset eivät sido myyjää.8. TAKUU

8.1. Myyjä antaa ostetuille tuotteille vain EU:ssa voimassa olevan takuun (direktiivi 1999/44/EY) säädetyillä ehdoilla.


8.2. Takuuaika kuluttajaostojen osalta on 24 (kaksikymmentäneljä) kuukautta toimituspäivästä lukien. Riippuen tuotteen valmistajasta ja maahantuojasta voi tuotteelle olla myös pidennetty takuu (jopa 5 vuotta), mutta tämä myönnetään vain silloin, jos tuote tilataan verkkokaupasta asennuksella ja myyjä voi lähettää kohteeseen maahantuojan hyväksymän asennuspalvelun tarjoajan. Jos sellaista pidennettyä takuuta voidaan kohdistaa, niin tämä on merkitty tuotteen tietoihin verkkokaupassa.


8.3. Rajoitettu takuu on voimassa kaikille tuotteille, jotka on ostettu myyjältä ilman asennuspalvelua, mutta jotka on asentanut sertifioinut asentaja, jolla on fluorattujen kasvihuonekaasujen sisältävien paikallisten jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden sekä lämpöpumppujen käsittelylupa ja vähintään II asteen kylmämekaanikon ammattitodistus. Rajoitettua takuuta varten on ostajan esitettävä myyjälle sertifioidun asentajan allekirjoittama asennuspöytäkirja sähköpostitse osoitteeseen info@zave.fi. Takuutapauksessa on ostaja velvollinen ilmoittamaan myyjälle virheestä takuuajan aikana ja esittämään asentajan laatiman viantarkistusraportin. Rajoitetun takuun tapauksessa käsittää myyjän takuuvelvollisuus virheellisten tuotteiden, varaosien tai tarvikkeiden vaihdon sekä uuden/uusien tuotteen/tuotteiden toimittamisen ostajalle. Rajoitettu takuu kattaa enintään kaksi (2) takuutapausta (eli kahta virhettä koskevaa tapausta) jokaista tehtyä ostoa kohtaan, eikä ostajalla ole myyjää kohtaan täydentäviä oikeuksia takuuseen sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut toisen takuutapauksen jälkeen uuden tuotteen osan, joka korvaa virheellisen tuotteen vahingoittuneen osan. 


8.4. Takuu on voimassa ainoastaan, kun:


8.4.1. tuotteet on asennettu myyjän taholta tai myyjän hyväksymän asentajan taholta (ostajan velvollisuus on todistaa tämä kyseisen palveluntarjoajan allekirjoittamalla asennuspöytäkirjalla);


8.4.2. tuotteet on asennettu valmistajan tehtaan asennusohjeiden mukaisesti;


8.4.3. tuotetta on huollettu säännöllisesti ennen virheen ilmenemistä. Pumppuun tulee olla tehty huolto viimeistään 4-vuoden päästä käyttöönotosta.


8.4.4. tuotetta on käytetty myyjän ohjeiden ja käyttöohjeiden mukaisesti;


8.4.5. virhe ei johdu tavanomaisesta kulumisesta;


8.4.6. virhe ei johdu ostajan tai kenenkään kolmannen henkilön tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta.


8.5. Ostajalla on oikeus puutteen havaitessaan kääntyä verkkokaupan puoleen kohtuullisen ajan sisällä virheen ilmentymisestä käyttämällä yhteystietoa: info@zave.fi. Kohdassa 8 säädettyjä velvoitteita rikottaessa on myyjällä oikeus kieltäytyä takuun myöntämisestä ja katsoa takuu mitättömäksi.


8.6. Kaikki virheelliset tuotteet ja/tai niiden komponentit muuttuvat niiden vaihtamisen jälkeen myyjän omaisuudeksi, joten ne on välittömästi palautettava myyjälle.


8.7. Myyjällä ei ole voimassa olevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa vastuuta ostajalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.


8.8. Mikäli ostaja on selvästi valinnut verkkokaupan tarjoamasta kaikkein edullisimmasta tavanomaisesta toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, ei verkkokaupan tarvitse palauttaa hänelle kustannusta, joka ylittää tavanomaisen toimitustavan kulun.


8.9. Tuotteille myönnettävä takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:


– Force majeure (ylivoimainen este). Luonnonilmiöiden aiheuttamat rikkeet

– Epätarkoituksenmukainen käyttö

– Tuotteiden ja komponenttien luonnollinen kuluminen

– Asentaminen, jonka on suorittanut henkilö tai yritys, jolla ei ole vaadittavaa pätevyyttä, tai asennus on tehty tämän vastuulla

– Tuotteen korjaus, huolto tai täydentäminen, jonka on suorittanut henkilö, jolla ei ole siihen vaadittua pätevyyttä, tai se on tehtyä hänen vastuullaan

– Huolimaton tai varomaton tuotteen käyttö

– Tuotteen alkuperää (sarjanumeroa) ei voida vahvistaa

– Virran vaihteluista johtuvat rikkeet9. YLIVOIMAINEN ESTE

9.1. Myyjällä on oikeus mitätöidä tilaus tai olla kantamatta vastuuta sopimusvelvoitteidensa täydellisestä tai osittaisesta täyttämättä jättämisestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä, esim. tulipalosta, tulvasta, maanjäristyksestä, sodasta, lakosta, lainsäädännön muutoksesta, tuotteiden valmistajan tai kuljettajan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä tai mistä tahansa muista seikoista, joihin myyjä ei voi vaikuttaa ja joita myyjä ei voinut tätä sopimusta solmittaessa aavistaa, sillä edellytyksellä, ettei myyjä voinut välttää tällaista seikkaa eikä sen seurauksia, ja näillä seikoilla on suora vaikutus tämän sopimuksen täyttämiseen. Tässä tapauksessa hänen sopimusvelvoitteidensa täyttämisen määräaika pidentyy kyseisten seikkojen esiintymisen ajan verran.


9.2. Ylivoimaisen esteen esiintyessä on myyjä velvollinen välittömästi, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua ilmoittamaan ostajalle tällaisista seikoista ja niiden oletettavasta kestosta.
10. KULUTTAJAN PERUUTUSOIKEUS

10.1. Kohdassa 10 säädetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat ainoastaan kuluttajaa.


10.2. Kuluttajalla on oikeus syytä mainitsematta palauttaa tilatut tuotteet myyjälle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajalla on velvollisuus noudattaa 30 päivän peruutusoikeuden aikana kaikkia tuotteiden käyttöön sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa.


10.3. Tässä osassa säädettyä peruutusoikeutta käyttäessään on kuluttaja velvollinen peruuttamaan osapuolten välillä solmitun sopimuksen esittämällä myyjälle kirjallisen peruutushakemuksen. Hakemuksen voi lähettää myyjälle osoitteeseen info@zave.fi.


10.4. Tuotteen palauttamiseksi on esitettävä tuotteen oston peruuttamisen hakemus lähettämällä sen sähköpostiosoitteeseen info@zave.fi viimeistään 30 päivän kuluessa tuotteen saamisesta. Myyjä ilmoittaa kuluttajalle hakemuksen vastaanottamisesta välittömästi sähköpostilla.


10.5. Tilausta peruutettaessa on kuluttaja velvollinen palauttamaan tuotteet myyjälle samassa kunnossa, kun hän ne sai, välittömästi, tai kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutushakemuksen esittämisestä. Ellei kuluttaja palauta tuotteita myyjän määräämään päivään mennessä, katsotaan tuotteiden palautusoikeus päättyneeksi.


10.6. Myyjä on velvollinen palauttamaan kaikki kuluttajan ostamista tuotteista maksamat maksut (mukaan lukien kuljetuskustannukset) neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutushakemuksen saamisesta. Myyjä suorittaa tässä kohdassa mainitun maksun palautuksen samalla maksutavalla, kuin mitä kuluttaja käytti maksun tekemiseen (jos ei ole sovittu toisin).


10.7. Edellistä kohtaa rajoittamatta on myyjällä oikeus kieltäytyä takaisinmaksun tekemisestä siihen saakka, kun kuluttaja on palauttanut tilatut tuotteet myyjälle tai esittänyt sen vahvistavan todistuksen.


10.8. Jos tuotetta on käytetty muussa tarkoituksessa kuin on tarpeen tuotteen kunnon, ominaisuuksien ja toimimisen tarkistamiseksi tai jos tuotteessa on käytön tai kulumisen merkkejä, on verkkokaupalla oikeus alentaa palautettavaa maksua tuotteen arvon alenemisen verran.11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITA-ASIOIDEN RATKAISU

11.1. Ostajan ja myyjän välisiin suhteisiin sovelletaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Osapuolten näissä myyntiehdoissa säädettyihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa sopimusta (CISG) ja osapuolet sulkevat selvästi pois CISG:in soveltamisen näissä myyntiehdoissa.


11.2. Osapuolet tekevät kaikkensa ratkaistakseen näihin myyntiehtoihin perustuvat tai niiden täyttämiseen vaikuttavat riita-asiat, ristiriidat ja vaatimukset neuvotteluteitse.


11.3. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). 
17.6.2021