Zave

Ongelmat lämpöpumpun kanssa: ilmalämpöpumppu ei puhalla lämpöä eikä toimi

Ilmalämpöpumppu on helppokäyttöinen lämmitys- ja ilmastointilaite, joka takaa ihanteellisen sisälämpötilan ja jäähdytyksen erityyppisissä rakennuksissa. Helpot toiminnot ja suhteellisen automaattinen työskentely tekee ilmalämpöpumpulla lämmityksen erittäin helpoksi ja käteväksi.

Lämmitys- ja jäähdytystoimintojen lisäksi laite tekee automaattisia puhdistustoimenpiteitä, jotka ovat ilmalämpöpumpun tehokkaan toimimisen kannalta tärkeitä. Aina automaattinen puhdistus ei kuitenkaan riitä pitämään lämpöpumppua toimintakunnossa.


Kun huomaat, ettei ilmalämpöpumppu puhalla lämpöä samalla tavoin kuin tavallisesti tai ei toimi lainkaan ja on jäässä, on ehdottomasti käännyttävä asiantuntijan puoleen.


Ellei ilmalämpöpumppu puhalla lämpöä

Kun huomaat, ettei ilmalämpöpumppu anna lämpöä, kannattaa ensin tarkistaa, ovatko laitteen sisäyksikön suodattimet puhtaat. Jos lämpöpumpun suodattimet ovat pölyiset, se usein lopettaa lämmön antamisen yhtä tehokkaasti kuin tavallisesti.

Suodattimien puhdistaminen on helppoa – avaa laitteen etuluukku ja ota suodattimet pois. Puhdista ne sen jälkeen huolellisesti kaikesta liasta ja pölystä, kuivata ja aseta takaisin.


Ellei ilmalämpöpumppu tämänkään jälkeen puhalla lämpöä, on laitteella todennäköisesti jokin suurempi vika, jonka varmistamiseksi käänny asiantuntijamme puoleen.


Ilmalämpöpumppu jäässä – mitä tehdä?

Ilmalämpöpumppu jäätyy ja on jäässä silloin, kun ulkona on alhainen lämpötila ja ilmalämpöpumppu on toiminut intensiivisesti. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö voi jäätyä tai sen alle voi syntyä jäätä, koska laite toimii talvella syntyvän jään sulattamiseksi sulatustilassa. Tämän seurauksena syntyy vettä, joka puolestaan voi alhaisissa lämpötiloissa jäätyä laitteeseen tai sen alle.


On tärkeää, että ilmalämpöpumppu on asennettu oikein. Jos laitteen ulkoyksikkö on asennettu vinoon, voi syntyä tilanne, jossa sulanut vesi ei pysty virtaamaan mihinkään, ja se jäätyy laitteeseen. Tässä tapauksessa lämpöpumpun ulkoyksikkö on asennettava uudestaan ja huolellisesti asiantuntijoiden taholta.


Jos ilmalämpöpumppu jäätyy laitteen alta, on jää poistettava sen alta ja seurattava, syntyykö jäätä uudestaan ja kuinka nopeasti. Mikäli jään syntyminen tuntuu poikkeavalta, kannattaa kääntyä asiantuntijamme puoleen suuren jäämäärän syntymisen syiden selvittämiseksi.


Huolla lämpöpumppua säännöllisesti ja puhdista laitteen sisäyksikön suodattimet ehdottomasti ennen lämmityskauden alkua. Mikäli vain mahdollista, tämä tulisi tehdä joka kuukausi – tällä tavoin taataan lämpöpumpun pitkä ikä.


Ellei lämpöpumppu toimi lainkaan, älä ala itse tekemään korjaustöitä, vaan käänny asiantuntijamme puoleen.


Ellei ilmalämpöpumppu toimi, puhalla lämpöä tai jäätyy liian usein, Zave auttaa sinua. Ota meihin yhteyttä ja ratkaisemme ongelmasi!