Zave

Ilma-vesilämpöpumput

Tältä sivulta löydät yleisimmät kysymykset ilmalämpöpumppuihin liittyen.

Ellet löydä kysymyksiisi vastausta, käänny asiantuntijamme puoleen.


Miten ilma-vesilämpöpumppu toimii?


Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmön ulkoilmasta ja välittää lämmön eteenpäin lämpöpattereihin ja/tai kodin lattialämmitykseen. Ilma-vesilämpöpumppu takaa sinulle myös lämpimän käyttöveden.


Voiko ilma-vesilämpöpumppu vähentää energiankulutustani?


Ehdottomasti. Ilma-vesilämpöpumppu voi vähentää energiankulutusta jopa 70 %.


Milloin ilma-vesilämpöpumppu kannattaa hankkia?


Ilma-vesilämpöpumppu sopii taloihin, joissa on vesilämmitykseen perustuvat lämpöpatterit. Ilma-vesilämpöpumput on sopeutettu erikokoisiin asuin- ja muihin tiloihin, mutta pumppujen ulkoyksikkö on aina samankokoinen.


Riippuen alueen ilmastosta ja mahdollisuudesta käyttää suurempaa maa-aluetta voi maalämmitys tarjota samanlaisen tai paremmankin investoinnin tuottavuuden kuin ilma-vesilämpöpumppu.


Ovatko ilma-vesilämpöpumput kaikki samantyyppisiä?


On olemassa kahdentyyppisiä ilma-vesilämpöpumppuja: on/off- tai invertteri-tyypin lämpöpumput. On/off-lämpöpumpuilla on periaatteessa ainoastaan kaksi toimintavaihtoehtoa: pois päältä tai päällä. Invertteri-lämpöpumppu sitä vastoin muuttaa tehoaan tarpeen mukaisesti.


Näitä voidaan verrata kahteen erityyppiseen autoon, jotka liikkuvat pisteestä A pisteeseen B. On/off-auto kiihdyttää 100 km/h saakka ja vierii sitten niin kauas kuin mahdollista. Pysähtyessään se painaa uudestaan kaasua, kunnes on saavutettu nopeus 100 km/h, ja toistaa tätä, kunnes on saavutettu piste B.

Invertteri-tyypin auto taas määrää nopeudeksi 50 km/h ja pitää nopeuden tasaisena, kunnes saavutetaan piste B.


Invertteri-tyypin ilma-vesilämpöpumpun päällimmäisiä etuja on se, että sinulle on taattu pienempi energiantarve, yhtenäisempi sisätilojen lämpötila ja lämpöpumpun pidempi käyttöikä.


Onko olennaista se, millaisia laitteita käytetään veden lämmitykseen?


Kyllä, erityisesti ottaen huomioon niiden tehokkuus ja kunto. Laitteiden lämpövuodot pakottavat lämpöpumpun tekemään enemmän työtä lämpimän veden saamiseksi ja kuluttavat siten enemmän energiaa.


Miksi ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön alle syntyy pientä jäätä?


Ulkoyksikön alle voi muodostua pieni määrä jäätä, koska ilma-vesilämpöpumppu sulattaa itsensä monta kertaa päivässä. Tämän tuloksena vesi tippuu alla olevaan keräysastiaan ja jäätyy pakkasasteissa. Jään syntymisen estämiseksi voi vettä poistaa sieltä säännöllisesti.


Mikä on lämpöpumpun hyötykerroin eli lämpökerroin (COP)?


Lämpöpumpun tehokkuudesta kertoo lämpöpumpun lämpökerroin (COP – Coefficient of Performance ). COP kertoo, montako kertaa enemmän laite antaa lämpöenergiaa kulutettuun sähköenergiaan verrattuna.

Asiakastuki
Ilma-vesilämpöpumput