Zave

Ilmalämpöpumput

Tältä sivulta löydät yleisimmät kysymykset ilmalämpöpumppuihin liittyen.

Ellet löydä kysymyksiisi vastausta, käänny asiantuntijamme puoleen.Miksi kannattaa valita ilmalämpöpumppu?


Ilma-ilmalämpöpumput sopivat hyvin niin itsenäisiksi lämmitysratkaisuiksi kuin lisäksi olemassa olevalle lämmitysjärjestelmälle uusiin ja vanhoihin taloihin. Ilmalämpöpumpun hyötytekijä riippuu ulkoilman lämpötilasta. Tavalliseen sähköön perustuvaan lämmitykseen verrattuna on ilma-ilmalämpöpumpun sähkön kustannus jopa 78 % edullisempaa. Ilmalämpöpumppujen hinnat riippuvat lämpöpumpun tehokkuudesta.


Ilmalämpöpumput ovat monikäyttöisiä: ne auttavat pitämään talon kesällä viileänä ja takaamaan talvella yhtenäisen lämmön. Ilmalämpöpumpun hyötytekijä riippuu ulkoilman lämpötilasta ja valitun laitteen sopivuudesta lämmitystarpeeseen. Ilmalämpöpumppuja voidaan hyvin käyttää myös itsenäisenä lämmitysratkaisuna, mutta tehokkainta on ilmalämmityksen käyttö olemassa olevan lämmitysratkaisun tukijana.


Ilma-ilmalämpöpumpun asentaminen on yksinkertaista: ne sopivat sekä uusiin että vanhoihin taloihin, suurempien rakennusten ja pienempien asuntojen lämmitykseen. Ilmalämpöpumppujen hinnat riippuvat kunkin ilma-ilmalämpöpumpun tehokkuudesta: mitä alhaisempi on rakennuksen lämmöneristys, sitä suuremmat ovat vaatimukset ilmalämpöpumpun tekniselle tehokkuudelle.


Mihin ilma-ilmalämpöpumppu sopii?


Ilma-ilmalämpöpumput sopivat lämmityksen ja/tai jäähdytyksen ratkaisuksi silloin, kun talossa ei ole vesilämmitysjärjestelmää. Ilma-ilmalämpöpumppu sopii lisälämmitykseksi siinä tapauksessa, että päälämmitysjärjestelmä on esim. sähkö-, uuni- tai jokin muu lämmitys. Ilma-ilmalämpöpumppu ei sovi päälämmitysjärjestelmäksi, koska lämpö ei välttämättä pääse kaikkiin huoneisiin yhtenäisesti. Koska teknisten seikkojen vuoksi laitteen lämmitysteho alenee ulkoilman alentuessa, ei mallista riippuen ilmalämpöpumpun lämmitysteho ole riittävä alhaisimmissa pakkassäissä. Teho on erilainen valmistajasta ja mallista riippuen. Ilma-ilmalämpöpumppu sopii parhaiten avoimiin tiloihin.


Miten ilma-ilmalämpöpumppu toimii?


Ilmalämpöpumppu käyttää ympäröivän ulkoilman tai ilmastointi-ilman sisältämää matalalämpöistä lämpöenergiaa ja nostaa sen lämpötilan kompressorin avulla harventaen lämmitykseen tarvittavalle tasolle.

Korkeammassa lämpötilassa kaasu ohjataan lämpöpumpun sisäosaan, jossa se puhaltimen avulla kondensoituu.

Kaasun kondensoituessa erittyy lämpöä, nestemäinen kylmäaine puolestaan palautetaan höyrystimeen, minkä jälkeen paine alenee nopeasti. Tämän tuloksena kylmäaineen lämpötila alenee olennaisesti ulkoilman lämpötilaa alemmaksi.

Lämmin ilma ohjataan tuulettimen avulla asuntoon.

Kierto alkaa uudestaan.

Ks. myös Wikipedian artikkeli


Voiko ilma-ilmalämpöpumpulla jäähdyttää ilmaa?


Kyllä. Lähes kaikilla lämpöpumpuilla voidaan myös jäähdyttää ilmaa.


Toimiiko ilma-ilmalämpöpumppu myös pakkasasteissa?


Kyllä. Kaikki lämpöpumppumme toimivat Pohjoismaiden talven pakkasissa, ja useat mallit tarjoavat säännöllistä lämmityskykyä -15 °C – -35 °C lämpötiloissa.


Lämpötilan langetessa alle -25 °C suosittelemme kuitenkin, etteivät ilmalämpöpumput työskentelisi liian kauan liian suurella teholla. Joidenkin uusien mallien toiminta mahdollistaa tehokkaan lämmityksen myös matalissa lämpötiloissa -35 °C saakka.


Onko ilma-ilmalämpöpumppu taloudellisesti hyvä vaihtoehto?


Riippuu siitä, kuinka suurta osaa talosta ilma-ilmalämpöpumpulla pitäisi lämmittää. Parhaimmat lämpöpumppumme vähentävät lämmityskustannuksia jopa 78 %.


Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämpölähde ja tehokas lämmitettäessä enintään 120 m2:n kokoisia tiloja.


Mitä standardiasennus sisältää?


Katso sivustoltamme kohtaa ilma-ilmalämpöpumpun asennuksesta.


Aiheuttavatko ilma-ilmalämpöpumput paljon melua?


Nykyaikaisten täydennettyjen kompressoreiden ansiosta nykyajan lämpöpumpuissa ei ole tärinää. Se auttaa pitämään melun alhaisella tasolla. Sisäyksikön melutaso on tavallisesti 18-24 dB(A) ja ulkoyksikön 45–48 dB(A).


Mitä invertteri tekee?


Ilmalämpöpumpun invertteritekniikan avulla saavutetaan se, että pumpun kompressori sovittaa jatkuvasti nopeuttaan lämmön tarpeeseen. Tämä tarkoittaa, että energiaa ei kuluteta enemmän kuin tarvitaan, ja taataan yhtenäisempi lämpötila.


Muuttuuko sisätilojen ilma ilma-ilmalämpöpumppua käytettäessä paremmaksi?


Kyllä. Täydennetyn suodatinjärjestelmän ansiosta otetaan kiinni sekä pöly että useat allergeenit, virukset ja bakteerit. Allergikoilla on vähemmän ongelmia, kun heille on asennettu ilma-ilmalämpöpumppu, koska ilma muuttuu puhtaammaksi.


Mihin lämpöpumpun yksiköt pitää sijoittaa?


Sisäyksikkö on sijoitettava seinälle korkeaan paikkaan, vähintään 5 cm:n päähän katosta ja lämmitettävän tilan keskelle. Olisi hyvä, jos huone olisi suuri ja ilman liikkuminen vapaata.


Ulkoyksikköä ei saa sijoittaa lähemmälle kuin 40 cm maanpinnasta. Se auttaa välttämään mahdollista jäätymistä, joka syntyy talvella kondenssiveden poistuessa.


Mitä COP-arvo kertoo?


Lämpökerroin COP (engl. coefficient of performance) kertoo lämpöpumpun hyötysuhteesta osoittaen käytettävän sähköenergian ja hyödyllisen energian eli lämpöenergian suhteen: ulkolämpötilassa 7 °C ja sisätilojen lämpötilassa 20 °C. Mitä suurempi lämpökertoimen arvo on, sitä korkeampi on hyötysuhde.


Tarvitseeko lämpöpumppua huoltaa?


Koska pöly ja hiukkaset kerääntyvät lämpöpumpun suodattimeen, on suodattimet puhdistettava säännöllisesti. Suositeltavaa on irrottaa suodattimet 1–2 kertaa kuussa ilmalämpöpumpun sisäyksiköstä ja puhdistaa ne pölynimurilla.


Ilmalämpöpumppuun voi kuitenkin jäädä jäännöshiukkasia. Ne voivat aiheuttaa bakteerien kasvua ja estää ilman virtaamista. Lämpöpumppu menettää keskimäärin 20–30 % tehokkuudestaan 18 kuukauden kuluessa, minkä vuoksi on tärkeää tehdä ensimmäinen tekninen huolto 18 kuukauden kuluttua asentamisesta.


Saanko mukana asennusmateriaalit, jos ostan lämpöpumpun ilman asennusta?


Ostaessasi pelkän ilmalämpöpumpun et saa mukana asennusmateriaaleja. Asennusmateriaalit toimittaa asentaja asennuksen ominaisuuksien mukaisesti.


Mikä on lämpöpumpun hyötykerroin eli SCOP?


Lämpöpumppu on sitä tehokkaampi, mitä suurempi on lämpöpumpun hyötykerron. SCOP näyttää, montako kertaa enemmän laite antaa lämpöenergiaa kulutettuun sähköenergiaan verrattuna koko lämmityskauden aikana.Asiakastuki
Ilmalämpöpumput